Напредно користење на функциите во Excel и обезбедете си напредување во кариерата


 • Стекнете напредни знаења и вештини за работа со Excel, кои ќе ви обезбедат вработување или подобро работно место и напредување во кариерата,
 • Активно користење на напредните функции на Еxcel со цел поефикасно и попродуктивно работење, ако сте економист, банкар,инспектор,лекар, наставник, инженер...

Зошто обука за MS Excel?

 • Ќе добиете напредни знаења и вештини од Excel,кои ќе ви овозможат вработување, ефикасно извршување на работните задачи и напредување на ново работно место,
 • Подготовка за полагање испити и стекнување меѓународно признати сертификати,
 • Учество во конкретни проекти,
 • Искусни сертифицирани предавачи за работа со возрасни слушатели со повеќегодишно искуство, кои ефикасно ќе ви го пренесат своето знаење и ќе ве оспособат за самостојна работа,
 • По завршувањето на обуката добивате сертификат и препорака од предавачите за учество во проекти, со цел побрзо и полесно добивање на вработување

Напредни обуки:

 • Напредно ниво на користење на Excel,
 • Избор на теми по договор со слушателите,
 • Кратки и јасни лекции со многу практични примери,
 • Сложени пресметки, извештаи, контакт листи, бази на податоци,
 • Анализа на податоци,
 • Работа на конкретни проекти.