Канцелариско работење - MS Office 2010/13


 • Знаења и вештини од софтвери за канцелариско работење:
  • Основно ниво: Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Internet
  • Напредно ниво: Word, Excel, Access

 • Активно користење на софтверите за канцелариско работење на работа со цел поефикасно и попродуктивно работење,
 • Подготовка и полагање на испити, стекнување со меѓународно признати сертификати за знаења и вештини од софтверите за канцелариско работење ECDL и MS, кои ќе ви обезбедат вработување во јавна администрација, успех...

Зошто обука за MS Office?

 • Ќе добиете знаења и вештини од Word, Excel, Internet кои ќе ви овозможат вработување, ефикасно извршување на работните задачи и напредување на ново работно место,
 • Одлична основа од знаења и вештини за да го надоградите вашето образование со понапредни обуки од делот на графика, веб дизајн или програмирање,
 • Подготовка за полагање испити и стекнување меѓународно признати сертификати,
 • Учество во конкретни проекти,
 • Искусни сертифицирани предавачи за работа со возрасни слушатели со повеќегодишно искуство, кои ефикасно ќе ви го пренесат своето знаење и ќе ве оспособат за самостојна работа,
 • По завршувањето на обуката добивате сертификат и препорака од предавачите за учество во проекти, со цел побрзо и полесно добивање на вработување

Основни обуки:

 • Вовед во основи на компјутерска техника,
 • MS Windows, Word, Excel, PowerPoint,Access,Internet, Outlook,
 • Работа на конкретен проекти,
 • Подготовка за полагање на меѓународно признати испити.