Развој на информациони систем

...кога идејата ќе стане реалност...

Едукативен центар

...30 години Искуство, Квалитет, Резултати...

20 години со Вас

Дигитални вештини и знаења за времето што доаѓа... Изберете професија што ќе Ви обезбеди подобра иднина...
Вашето професионално знаење потврдено со сертификат признат од МОН или меѓународно признат сертификат (CompTIA, ECDL)!

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Нашето дведецениско работење на полето на неформалното образование резултира со илјадници обучени ученици и возрасни слушатели. Последниве години посебно задоволство е работата на ИПА проекти во соработка со АВРСМ – како провајдери за реализирање на верифицирани програми за образование на возрасни од областа на информатиката за невработени...

 • 2018 година
  Здружение на бизнис жени, Проект We MAKE: Обука за кодирање (девојки и жени од Скопје, Куманово, Велес, Тетово, Штип, Струмица, Битола, Струга)
 • 2019 година
  Проект во соработка со АВРМ: Обука - Оператор за веб дизајн во Битола и Штип
 • 2018/2019 година
  Министерство за образование и наука, Грантови за соработка меѓу училиштата и бизнис заедницата, Мерка 2: Испраќање ученици на практична обука во компанија
 • 2019/2020 година
  Министерство за образование и наука, Грантови за соработка меѓу училиштата и бизнис заедницата, Мерка 2: Испраќање ученици на практична обука во компанија и Мерка 3: Подобрување на компјутерски вештини кај ученици и наставници
 • 2020 година
  Проект во соработка со АВРСМ: Обука - Оператор за веб дизајн во Битола
 • Од септември 2021 до септември 2022 година
  Во тек е ИПА проект во соработка со Министерство за труд и социјална политика и АВРСМ – Менторска поддршка на корисници на ГМП кои се активни баратели на пазарот на труд

Мегасофт ПЛУС Битола

...Ѕирнете во нашиот свет и станете професионалци...

Контактирајте не
0

Години

0

Клиенти

0

Проекти

0

Работни средби