АКТУЕЛНО

12-та работилница MEGAPLUS COMMUNAL, 18 и 19 мај 2023 година
Хотел Олимпос - Лептокарија, Грција

Традиционална работна средба на комуналните претпријатија кои го користат
програмскиот пакет MEGAPLUS COMMUNAL.
Промоција на најновата верзија од програмскиот пакет за комуналните претпријатија која обезбедува дигитализација, мобилност и ефикасност во работата (дигитална брошура MEGAPLUS COMMUNAL CLOUD).
20 години од формирањето на Мегасофт ПЛУС – Битола.
Благодарност за нашите деловни партнери и вработени за придонесот кон успешното работење и постигнатите резултати на компанијата.Покрај вработените, на настанот беа присутни и одржаа презентации и гости-презентери.
Андреј Петровски, SHARE Foundation – Белград
Зоран Стојковски, ПроЕФЕКТ Иново - Скопје

11 - та работилница MEGAPLUS COMMUNAL, 12 мај 2022 година – Хотел Шатор - Пелистер, 12.05. 2022 година