КУРСЕВИ

И ако до пред неколку години интересот беше најголем за основните курсеви, веќе можеме да се пофалиме со структура на слушатели кои бараат повеќе, кои бараат повисок степен и понапредно користење на софтверите од пакетот Office, графички и веб дизајн или програмирање...

Meghna

MS Office 16

Excel II ниво

Стекнете напредни знаења и вештини за работа со Excel, кои ќе ви обезбедат вработување или подобро работно место и напредување во кариерата! Активно користење на напредните функции со цел поефикасно и попродуктивно работење, ако сте економист, банкар, инспектор, наставник, инженер...

Meghna

Photoshop&Illustrator

Графички дизајн

Софтвер за креирање и обработка на фотографии, цртежи, анимации, видеа... Користење на разни видови четки, стилови, филтри и ефекти... Софтвер за векторска графика: цртање лого, креирање илустрации... Едноставо модифицирање на текст и објекти и подготовка на документи за печатење...

Meghna

HTML5&CSS3

Веб дизајн

Верифицирана програма Оператор за веб дизајн. Стекнете знаења и вештини да го креирате вашиот веб сајт, обезбедете си сертификат кој ќе ви овозможи вработување! HTML-јазик на ознаки: креирње структурата на веб сајтот... CSS го форматира изгледот на сајтот, затоа HTML и CSS идеално се надополнуваат...

Meghna

C++ & C# & Java

Програмирање

C# е програмски јазик кој има слична синтакса како С јазиците (С, С++, Java). C# е “најмлад“ од нив и претставува понапредна, поедноставна верзија за програмирање. C# е еден од јазиците на повисоко ниво, кои овозможуваат поконфорно и попродуктивно креирање на софтверски производи...