ECDL испити

ECDL (European Computer Driving Licence) сертификат - меѓународно призната потврда

ECDL (European Computer Driving Licence) сертификат - меѓународно призната потврда дека сопственикот на сертификатот е компетентен за активно користење на персонални компјутери и основни програмски апликации од пакетот Office на работа.

За дополнителни информации контактирајте не.
Контакт