MEGAPLUS COMMUNAL

Програмски пакет базиран на клиент/сервер технологија наменета за Windows околина со користење на MS SQL Sever на база на податоци. Се работи за високо интегриран ЕРП систем што повеќекратно ја зголемува ефикасноста на работата на стручните служби...Мобилен попис на основни средства, Доставување сметки/фактури преку e-mail, Електронски прием и автоматско раскнижување на податоците за извршени уплати за сметки по банки, Менаџмент ...

 • Мегаплус комунал
  За овие 16 години програмскиот пакет „Мегаплус комунал“ стекна многу задоволни корисници - 37 комунални претпријатија...
 • Проширување
  Следење на јавни набавки, Изработка и евиденција на работни налози, Дигитална архива, кадрова евиденција ...
 • Мобилна технологија
  Читање на состојби на броила, Евиденција на тезги на пазари, Следење на реализацијата на работни налози, Ажурирање на базата на податоци...
 • Web технологија
  Плаќање на сметки преку web-страната на претпријатието, web мапа со приказ на тековни и планирани интервенции на мрежата...