ОБУКИ

И ако до пред неколку години интересот беше најголем за основните курсеви, веќе можеме да се пофалиме со слушатели кои бараат повеќе од компјутерот...Од 2016 година Мегасофт ПЛУС е верифицирана институција за образование на возрасни од МОН и работи според посебни програми верифицирани од ЦОВ.

Meghna

Web design

Графички и веб дизајн

Содржини од областа на ИТ безбедност, графички и веб дизајн - Adobe (Photoshop, Illustrator), HTML5 + CSS3, JavaScript, WordPress. Работа на конкретни проекти... Сертифицирани обучувачи со повеќегодишно искуство...Професионално знаење потврдено со сертификат од МОН!Meghna

Сервисер за компјутери

Поддршка на КС

Содржини од две области: Хардвр и компјутерски мрежи и Оперативни системи. Персонални компјутери и компјутерските мрежи, компјутерски периферии, лаптопи и мобилни уреди, администрација на оперативните системи... Практична работа.., Учесници подготвени за полагање меѓународно признат CompTIA сертификат.

Meghna

Компјутерски мрежи

Одржување на КС и мрежи

Содржини од областа на компјутерски мрежи: мрежните топологии, начините за поврзување, протоколи за мрежна комуникација, отстранување на дефекти... Практична работа...Сертифицирани обучувачи со повеќегодишно искуство... Професионално знаење потврдено со сертификат од МОН!


Meghna

Безбедност на КС

Безбедност на мрежи

Безбедност на компјутерските системи - управување со безбедносни ризици, надзор и дијагностика на компјутерски мрежи, инфраструктура на уредите, принципи на криптографија... Практична работа... Можност за полагање меѓународно признат сертификат - CompTIA . Професионално знаење потврдено со сертификат од МОН!